Kokonaisvaltainen aliurakoitsija rakennusprojektiin.

Neljä syytä valita kokonais­valtainen yhteistyö­kumppani rakennus­projektiisi

Varsinkin suuremmissa hankkeissa rakennusprojekti pilkotaan osiin ja jokainen vaihe kilpailutetaan erillisenä urakkana. Lopulta yhdellä rakennustyömaalla on jos jonkin näköistä aliurakoitsijaa, aliurakoitsijan aliurakoitsijaa ja vuokratyöntekijää. Jokainen käy työmaalla tekemässä yhden työvaiheen, ja seuraava jatkaa siitä, mihin toinen lopettaa. Tästä kaikesta aiheutuu valtava määrä kommunikointia, koordinointia ja laadunvalvontaa, joka kasvattaa pääurakoitsijan työtaakkaa merkittävästi.

En kuitenkaan tarkoita, että vaikkapa kerrostaloprojektissa pitäisi hankkia kaikki sisätyöt yhdeltä aliurakoitsijalta. Pikemminkin tarkoitan sitä, pitkät ja monimutkaiset alihankintaketjut asettavat urakoitsijan koetukselle.

Esimerkiksi me tarjoamme projektiisi ammattitaitoisen tiimi, joka sitoutuu aina projektin onnistumiseen. Pienemmissä projekteissa olemme mielellämme mukana perustuksista luovutuksiin, mutta suuremmissa hankkeissa meiltä hoituu myös yksittäiset työvaiheet. Molemmissa tapauksissa tavoitteemme on, että yhteistyökumppanin projekti saadaan aikataulussa ja budjetissa maaliin työn laadusta tinkimättä.

1. Vaivatonta koordinointia ja kommunikointia

Kun valitsee projektiin kokonais­valtaisen yhteistyökumppanin, ei pääurakoitsijan tarvitse asioida yksitellen jokaisen aliurakoitsijan kanssa ja toivoa, että kaikki ymmärsivät ohjeet. Väärin­ymmärryksiltä ja virheiltä vältytään, kun tehtävät, aikataulut ja tavoitteet ovat kaikille mukana oleville selviä alusta asti. Lisäksi pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan välinen luottamus kasvaa, kun ei tarvitse miettiä meneekö viesti aina perille. 

2. Tehokasta projektinjohtoa

Onnistuneen rakennusprojektin kivijalka on osaavien tekijöiden lisäksi toimiva projektinjohto. Usein projektin johtaminen jää yksin pääurakoitsijan tai sen palkkaaman ulkopuolisen tahon harteille.

Kokonaisvaltainen aliurakoitsija on projektissa mukana koko hankkeen ajan, jolloin päätöksenteko saadaan lähemmäksi työmaata ja käytännön tekemistä. Tällöin ylimääräiseltä byrokratialta vältytään ja ratkaisut ongelmiin löydetään nopeasti yhdessä.

3. Kulut pysyvät kurissa ja aikataulu pitää

Projektin loppukustannukset saattavat äkkiä ylittää odotukset, kun mukana on useita aliurakoitsijoita. Pääsyynä tähän on, että usein työnjälki kärsii ja virheiden määrä kasvaa sen myötä, mitä enemmän eri tekijöitä on mukana. Virheiden korjaamiseen kuluu valtavia määriä aikaa, ja säästetty raha sulaa korkojen kera.

Järkevämpää kustannussuunnittelua on valita projektiin jo lähtökohtaisesti sellainen yhteistyökumppani, joka sitoutuu budjettiin ja aikatauluun alusta loppuun.

Rakennushankkeissa yllätyksiä tulee aina, mutta osaavan yhteistyökumppanin kanssa mahdollisia ongelmia voi ennakoida ja niihin voi varautua jo hyvissä ajoin. Tällöin ikäviltä yllätyskuluilta tai aikataulun venymiseltä on helpompi välttyä.

4. Laadukasta työnjälkeä

Rakennusalalla on valitettavan paljon aliurakoitsijoita, joilla on kiire jo seuraavalle työmaalle, eikä ole aikaa tai viitsimistä tehdä laadukasta työtä. Sen sijaan alusta loppuun mukana olevan yhteistyökumppanin on kannattavaa keskittyä laadukkaaseen työnjälkeen, sillä muuten joutuu itse korjaamaan virheitään omaan piikkiin. Lisäksi työnjälki pysyy läpi projektin yhdenmukaisena, kun tekijä ei vaihdu jokaisessa välissä.

Yhteenveto

Meidän mielestämme projektien liika pilkkominen johtaa helposti ongelmiin laadun ja aikataulun kanssa. Lisäksi saadut säästöt menetetään hetkessä, kun virheitä joudutaan korjaamaan. Sen sijaan urakoitsijoiden kannattaisi valita projekteihinsa luotettava ja osaava aliurakoitsija, joka sitoutuu projektin onnistumiseen alusta loppuun.

Laita jakoon: